Vernepleieren 1-2022

12 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2022 Da redaksjonen begynte å jobbe med denne utgaven i midten av mars, stilte vi følgende spørsmål i Facebook gruppen Vernepleier: Hvilket journalføringssystem buker dere på din arbeidsplass? Vi mottok rundt 1600 svar. Rundt to tredjedeler svarte enten Gerica, som leveres av Tietoevry, og Omsorg Profil, som leveres av Visma. De to var i bruk av omtrent like mange. Nesten en av fem brukte CosDoc. Mens DIPS ble brukt av under ti prosent. De to sistnevnte er levert av samme leverandør, DIPS. Omhu ble benyttet av rundt en prosent, og er levert av Weisstech. Hvordan er journalsystemet tilpasset miljøterapeutisk arbeid Her er tilbakemeldinger på spørsmålet fra fire leverandører. Tekst: Ann Beate Grasdalen 0 100 200 300 400 500 600 587 572 280 124 22 Gerica Pro l CosDoc Dips Omhu De fem mest brukte journalføringssystemene tok vi siden kontakt med på e-post og stilte et åpent spørsmål: Hei Fagbladet Vernepleieren holder på med en sak om journalføring. Vi ønsker å sammenligne i hvilken grad og hvordan ulike journalsystemer er tilpasset miljøterapeutisk arbeid, og håper dere kan besvare følgende spørsmål: Er (navn på journalsystem) tilpasset behovene for journalføring i miljøterapeutiske tjenester for mennesker med utviklingshemming, i tilfelle hvordan? Med behov mener vi, for eksempel • dagsplanstyring • journalføring av aktiviteter • tilrettelegging av miljø • kartlegging av utfordrende atferd Vi fikk svar fra fire av journalleverandørene som vi siden har benyttet som utgangspunkt for presentasjonen på de neste sidene. GERICA 37,0% 36,1% 17,7% 7,8% 1,4% PROFIL COSDOC DIPS OMHU TEMA: JOURNALSYSTEMER n ? Hvilket journalføringssystem buker dere på din arbeidsplass? 1585 personer besvarte vårt spørsmål på Facebook i midten av mars.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy