Vernepleieren 1-2022

NR 1 - 2022 VERNEPLEIEREN 11 - Vi har en egen løsning i Profil med ulike brukergrensesnitt for legekonsultasjoner og øvrig dokumentasjon, som helsehjelp, miljøarbeid og så videre, sier Leif Inge Jakobsen som er produktsjef for Vismas helseløsninger i Norge. Det betyr at journalen har den samme grunnstrukturen for alle, med utgangspunkt i kategori, problemområde, målsetting, ressurs og tiltak. Profil har vært i bruk i norske kommuner i 25 år. For tiden er Visma i ferd med å utvikle et nytt program, Flyt Omsorg. I motsetning til Profil, som installeres lokalt, vil det nye systemet være skybasert, noe som gjør at programvaren ikke driftes av kommunen, men av Visma. For brukerne innebærer det at journalen bedre tilpasses hvilket format det jobbes i, for eksempel i nettbrett og mobiltelefoner. INTERNASJONALE KODEVERK I strukturen tilpasset sykepleiere og vernepleiere vil det bli mulig å benytte koder og terminologi fra internasjonale kodeverk, som ADL, ICNP og SNOMED CT. Disse kan kombineres med lokale kodeverk utviklet i kommunen. - Å bruke internasjonale kode- verk som SNOMED CT gjør at man kan søke mer erfaringsbasert kunnskap fra den store verden. Det legges til rette for dette innenfor helse, og vi ser at det i noe grad også kan passe innenfor praktisk bistand og miljøarbeid, sier Jakobsen. SKILLER PÅ VERNEPLEIER OG MILJØARBEIDER Brukergrensesnittet for dokumentasjon i Flyt Omsorg differensieres på ulike profesjoner, som sykepleie/vernepleie, fysio- terapi og miljøarbeid/praktisk bistand. Funksjonalitet er utviklet for å understøtte arbeidsprosesser for de ulike profesjon- ene. Løsningen for sykepleier/ vernepleier er utviklet i samarbeid med Sykepleierforbundet og referansekommuner. - Og for miljøarbeidere har vi hatt dialog med Fellesorganisasjonen, ønsker Jakobsen å legge til. - Vi har lagt opp til at brukeropplevelsen er annerledes for en miljøarbeider enn for en sykepleier/vernepleier. Brukergrensesnittet er litt enklere. Journalsystemet er integrert med elektronisk pasientjournal. For eksempel vil prøvesvar ikke være tilgjengelig for en miljøarbeider. - Det er viktig å presisere at i det nye systemet vi utvikler nå, skal vi understøtte arbeidsprosessene til alle yrkesgruppene i pleie og omsorg. Strategien er at vi skal styrke fag- feltene framover, sier Jakobsen. Etter planen skal en pilot være på plass i løpet av høsten. n Visma lanserer snart et nytt skybasert journalsystem Differensierer på sykepleier/ vernepleier og miljøarbeider/ praktisk bistand Visma er en av de største leverandørene av journalsystemer innen pleie og omsorg i Norge. Deres løsning kalt Profil brukes av 190 kommuner, og dekker hele spekteret av helse- og omsorgstjenester, fra legekonsultasjoner for sykehjemsleger, til fysioterapi og praktisk bistand. Tekst: Ann Beate Grasdalen Leif Inge Jakobsen TEMA: JOURNALSYSTEMER n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy