Vernepleieren 1-2021

6 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2021 Når et bygg skal være både et privat hjem og en arbeidsplass vil det bli et spenningsforholdmellom de to bruksområdene. OddMorten Mjøen har i sitt arbeid vært mest opptatt av hvordan politikken og idealene som ligger til grunn for tjenestetilbudet blir realisert i praksis. Da ansvarsreformen kom tidlig på nittitallet tok politikken utgangspunkt i et ideal om inte- grering og medbestemmelse. - Fra 1990 og fram til i dag har størrelsen på bofelleskapene økt jevnt og trutt. Fokus på effektive tjenester har stor betydning for hvordan boligene blir utformet i dag, sier Mjøen. En sentral målsetting for alle helse- og velferdstjenester er at de skal være individuelt tilpasset, og basert på brukerens behov. Hvordan brukeren bor, og hvor- dan tjenesten er organisert, er med på å legge noen premisser for utøvelsen av individuelle helse- og velferdstjenester. NTNU-forsker Odd Morten Mjøen etterlyser mer variasjon i botilbudet ÉN LØSNING passer ikke for alle Førsteamanuensis ved NTNU, Odd Morten Mjøen, har gjennom flere år forsket på arbeid i hjemmet hos personer med bistandsbehov. Tekst: Siv M. Bjelland Hvem og hva er det som bestemmer når boligen både er et privat hjem og en regulert arbeidsplass? Foto: artazum, LLC - stock.adobe.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy