Vernepleieren 1-2021

4 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2021 & KORT GODT «Brukernes mulighet til å påvirke hvordan tilbudet skal være, og hvordan det skal tilbys, er mangelfull i kommunene. Blant annet fordi brukerrådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne mange steder ikke fungerer. En grunn til dette er at det ikke er represen- tanter for psykiske helse og rus i rådene, en annen er at saker som skal besluttes kommer for sent til brukerrådene, gjerne etter at de allerede er vedtatt eller med alt for kort tidsfrist» Jill Arild, landsleder i Mental Helse, under NAPHAs fagdag i vår Tall fra Nav viser at 3 av 4 koronaskade- meldinger, kommer fra arbeidstakere som jobber direkte med helse og om- sorg, som sykepleiere, helsefagarbei- dere, vernepleiere og pleieassistenter. Kilde: Frifagbevegelse.no 4 former for Alzheimer Et internasjonalt forskningsteam har identifi- sert fire forskjellige former for Alzheimers sykdom gjennom scanning av hjernen. I dag brukes kognitive tester for å sette diagnosen demens eller Alzheimer, uten en mer detaljert diagnose. Identifikasjonen kan være et viktig skritt på veien for å få mer individuell be- handling for Alzheimers i framtiden. Kilde: Forskning.no Musikk fra de gode gamle dagene Demenshuskelista.no Musikk kan vekke til live gamle minner for personer med demens. På nettstedet demens- huskelista.no kan du fylle inn årstall for nå vedkommende ble født. Så lages en spilleliste med de mest populære sangene fra personens yngre dager. INSULIN FOR EN UKE Kanskje kan pasienter med diabetes type 2 snart ta insulin som virker i en uke, og ikke bare ett døgn. I en nylig gjennomført studie konkluderte de at ukentlige doser var like effektivt for å kontrollere blodsukkernivået. Kil de: Forskning.no Norge mangler over 2000 helsesykepleiere Det mangler over 2000 helsesykepleiere for barn og unge i Norge, sammenlignet med Helsedirektoratets anbefaling, viser ny forsk­ ning fra SINTEF. Samtidig har helsesykeplei- erne fått flere og mer krevende oppgaver knyttet til psykisk helse og vold. Ifølge direk- toratets fastsatte normtall er behovet for helsesykepleiere i helsestasjons- og skole- helsetjenesten i Norge på 5663 årsverk. Det har vært en vriding mot at flere barn og familier tar opp problematikk knyttet til psykisk helse og vold, som er krevende opp- gaver å håndtere. Det kan hende at problem­ ene alltid har vært der i like stor grad, men at det er først nå man begynner å snakke om det, forteller forsker Eva Lassemo i avdeling Helse i SINTEF Digital. I tillegg har helsesykepleierne fått flere pålagte arbeidsoppgaver. Helsesamtale på 8. trinn og flere vaksiner, deriblant HPV-vaksinen som krever to doser. Resultatet er at helssyke- pleierne må velge bort andre viktige oppgaver. Kilde: SINTEF Foto: Rawpixel Ltd - stock.adobe.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy