Vernepleieren 1-2021

32 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2021 DETTE HAR SKJEDD I VERNEPLEIERFORBUNDET Her er det nye styret i Vernepleierforbundet Fredag 12. mars gjennomførte Vernepleierforbundet sitt andre ordinære landsmøte. Landsmøtedeltakerne deltok digitalt på Teams. Møtet gikk uten problemer under stødig og trygg ledelse av dirigent Knut Olsen og sekretær Ida Karlsen, fra administrasjonen i Delta. Til valg stod leder, nestleder, to styremedlemmer og fire varamedlemmer BJØRN HARALD IVERSEN - LEDER 51 år. bor i Arnadal, som er ei bygd i Sandefjord kommune. Jeg jobber som lektor på Re videregående skole der jeg underviser i psykologi, og er rådgiver innenfor karriere­ veiledning. I tillegg har jeg en helgestilling på en psykiatrisk post ved Sykehuset i Vestfold. Jeg startet å jobbe på sentral­ institusjon for psykisk utvik­ lingshemmede da jeg var 18 år. I etterkant av videregående skole jobbet jeg i et botilbud for voksne personer med autisme. Jeg tok vernepleierutdanninga på HiAk – nå OsloMet, og var ferdig i 1995. Jeg har vært heldig å få brukt vernepleierut- danningen min innenfor ulike arbeidsområder – tjenester til utviklingshemmede, barnevern, ledelse og psykiatri. I tillegg har jeg hatt perioder med frikjøpte tillitsverv i organisasjonen Delta. Jeg er nå gjenvalgt som leder av Vernepleierforbundet for 4 nye år. I inngangen til en slik periode har jeg fokus på å fortsette byggingen av denne organisasjonen ved at vi skal jobbe for å tiltrekke oss flere medlemmer - både yrkesaktive og studentmedlemmer, samtidig som vi skaper stolthet over egne organisasjon hos våre medlem- mer. Da mener jeg vi må vi ha fokus på videreutvikling av faget, vernepleierens posisjon i samfunnet og tjenestemottakernes behov for tjenester. Jeg har vært leder i Vernepleierforbundet siden etableringen i 2015, og gleder meg til 4 nye år i den mest spennende organisasjonen for oss vernepleiere.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy