Vernepleieren 1-2021

FAGLIGE SMAKEBITER 28 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2021 HVEM ER DU? Oliver Hoksrød, vernepleier ved Senter for Forebygging, i Tønsberg kommune. Et avlast- ningssenter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. HVORFOR ER DENNE BOKEN VIKTIG? Jan Storø og Jon Arne Løkke inviterer studenter innenfor barnevern, sosionom og verne­ pleier inn i fagspråket på en lettfattelig og hyggelig måte. Forfatterne illustrerer faget ut- merket innledningsvis, der de sammenligner faget med en ukjent by. Det tar tid å bli kjent, men man må begynne et sted. Det er akkurat det dette boken bidrar med; inviterer nyinnflytt­ ede inn i fagfeltet og fagsprå- kets betydning på en hyggelig, jordnær og varm måte. Jeg henter inspirasjon fra boken selv, men korter den ned til «3 grun- ner til hvorfor denne boken bør stå i bokhylla – hos alle innen- for vårt fagfelt». For det første; konseptet er helt genialt og ufarliggjør faget på en positiv måte. Ofte kan fagbegreper skape en distanse mellom den som leser og hva forfatter egentlig ønsker å for- midle. Mye av fagstoffet i de overnevnte utdanningene har fagbegreper implementert i bøker og artikler, med for­ behold om at den som leser skal forstå betydningen av hvert enkelt begrep. Denne boken minker gapet mellom hverdagsspråk og fagspråk på en enkel og ryddig måte. Det er som forfatterne selv sier; det er en innføring i fagspråket, og her treffer de godt på de 333 be- grepene. Lokø og Løkke infor- merer selv om at av de 333 be- grepene kunne det vært fjernet noen, tilført noen andre, bedre forklaringer og eventuelt revi- dere listen med ord. Igjen; ufar- liggjøring av fagspråket og åpen for innspill. Den andre grunnen til hvorfor den bør stå i bokhylla di: Den etablerer en mer lik forståelse på tvers av formell kompetan- se, studieretning og erfaring. Den fremmer felles forståelse og økt begrepsforståelse, som er essensielt i det daglige ar- beidet som for mange inne­ holder samarbeid på tvers av ulike instanser, og ansatte med ulik faglig bakgrunn og formell kompetanse. Boka inviterer alle som ønsker inn til den ukjente byen; der det står klar både kaffe og boller. Den tredje grunnen handler om studenten. Som student er man oftest engasjert og ønsker å lære, man ønsker å bli kjent med den nye byen man poten- sielt skal bo i over flere år. Boka bidrar til at du som student ut- vikler forståelse for begreper, den kan bidra til å løfte oppgav­ ene du skriver under studietiden og fungerer fint som en innføring i hva du har i vente. Forfatterne treffer godt med hensikten og målet, som samsvarer med innholdet. Snur vi på mynten, er det en fin bok for praksisvei- ledere i samarbeid med stu- denter i praksis som åpner opp for en felles forståelse av viktige begreper. En utmerket henvis- ningsbok og innføring i faget. Boken bidrar til økt forståelse av begreper, inviterer de som ønsker inn i fagfeltet og termino- logien, og forfatterne gjør det på en leken og hyggelig måte. Som førsteårsstudent er dette en by jeg ville blitt bedre kjent med, hvem vet: kanskje meldt flytting i folkeregisteret under hele min yrkesaktive karriere? FINN BOKEN HER 333 ord du trenger når du studerer til barne- vernpedagog, sosionom og vernepleier (2021) https://www.fagbokforlaget.no/333-ord-du- trenger/I9788245033212 333 ord du trenger når du studerer til barnevernpedagog, sosionom eller vernepleier Forfattere Jan Storø og Jon Arne Løkke

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy