Vernepleieren 1-2021

24 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2021 Større kvalitet, mer effektive­ tjenester og rett hjelp til rett tid. Det er essensen i reformen som kommunale barneverntjenester over hele landet nå forbereder seg på. Formålet er at barn som trenger det, skal få rett hjelp til rett tid – raskere og bedre enn før. Reformen bygger blant annet på gode erfaringer fra et pilot­ prosjekt i Færder, Røyken og Alta kommune. Fra neste år vil mer av det fag- lige og økonomiske ansvaret i barnevernet overføres fra staten til kommunene. De lokale barne- verntjenestene får et økt ansvar for rekruttering og opplæring av fosterhjem. I tillegg skal det fore- byggende arbeidet og det tverr- faglige samarbeidet om barn og unge innad i kommunene styrkes. Barnevernsreformen blir derfor også omtalt som en oppvekst­ reform. Forebygging og tidlig innsats Noe av det viktigste med barne- vernsreformen er at den ikke handler kun om barnevern. Den handler i stor grad om hvordan tidlig innsats og forebygging kan hjelpe familier, før det blir behov for å involvere barneverntjen­ esten. Målet er at utsatte barn og familier skal fanges opp og få hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt, i sitt eget nærmiljø. Kanskje en lærer, sosialarbeider eller vernepleier i skolen kan hjelpe, en helsesykepleier eller en familieterapeut, eller favoritt- personen til barnet i barne- hagen. For å lykkes med dette må også skoler, barnehager, helse og offentlige fritidstilbud ha kunn- skap og fokus på forebygging og tidlig innsats. Reformen regulerer først og fremst barneverntjenesten som skal fungere som en koordi- nator i dette arbeidet. Men mål­ ene i reformen vil kreve en innova- Slik blir barne- vernsreformen Hvordan vil fremtidens barnevern se ut? 1. januar 2022 trer den nye barne­ vernsreformen i kraft. Her presenteres hoved­ trekkene i reformen som vil kreve endringer i hele oppvekstsektoren i kommunene. Tekst: barnevernleder Ellen Fisher og barnevernpedagog Elise Dyrnes, i Tønsberg barneverntjeneste Ellen Fisher Elise Dyrnes «Større kvalitet, mer effektive tjenester og rett hjelp til rett tid. Det er essensen i reformen som kommunale barneverntjenester over hele landet nå forbereder seg på.»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy