Vernepleieren 1-2021

16 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2021 Hvordan er det å være den som mottar hjelp fra andre i sitt eget hjem, og hvordan er det å yte den hjelpen? Begge situasjoner kan by på utfordringer og problem- stillinger som kan være krevende, og som bør aktualiseres gjennom diskusjoner i grupper. Prosjektet «Mitt hjem – Min arbeidsplass» (Østby et al., 2013) handler om disse utfordringene, og har endt opp i et e-læringstilbud som er tilgjengelig gjennom NAKU sine nettsider. Prosjektet er et samarbeid mellom daværende Høgskolene i Midt-Norge og Senter for om- sorgsforskning, i en prosjekt- gruppe som har bestått av pro- sjektmedarbeidere med utviklings- hemming og ansatte fra høg- skolene og Omsorgsenheten. Prosjektet resulterte i et veiled- ningshefte, samt seks filmer med skuespillere fra teater nonSTOP i Namsos. Utfordringene som filmene trekker frem kan ansees som enkle, men likevel viktige problemstillinger i tjenestene for mennesker med utviklings­ hemming. «Kari skal på arbeid. Personalet kommer inn og legger fram arbeids­ klær. Kari leter i skapet sitt og finner en kjole som hun kler på seg. Hun er veldig fornøyd når hun er ferdig. Da kommer personalet inn og sier at hun ikke kan gå på arbeid i kjole.» Støttetekst til en av filmene. Prosjektet har en tredelt mål- gruppe. Den kan være en god ressurs for de som mottar hjelp i hjemmet sitt, der filmene vil være et utgangspunkt for disku- sjon i grupper. Da er det en ansatt som inntar rollen som veileder, og veiledningsheftet beskriver flere metoder du som veileder kan anvende for å skape aktivitet i gruppen rundt filmene, og pro- blemstillingene de trekker frem. Mitt hjem – Min arbeidsplass E-læringsressurser for de som bor i hjemmet, og de som jobber i andres hjem Tekst: Steinar Vikholt, Universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy