Vernepleieren 1-2020

NR 1 - 2020 VERNEPLEIEREN 7 Det er ikke vi vernepleiere som har stått fremst i køen for å ta imot applausen. Vi er også glemt av mange som snakker om de ulike yrkesgruppene som får honnør i mediene. Hvorfor er det slik? Når det ble lagt ned reisefor- bud for helsearbeidere var det få vernepleiere som var i tvil om at det også gjaldt oss – vi vet hvem vi er, og hva vi betyr for de vi arbeider for. Hva kommer det av at ikke andre ser betydningen av vår tilstedeværelse i norsk helse- vesen. Vi i Vernepleierforbundet vet hva mange av de nesten 20 000 vernepleiere står i rundt om i landet, om de jobber i boliger, sykehjem, på skoler, i psykiatrien eller andre steder. Vi vil heie og anerkjenne, og fortsatt jobbe for at andre ser den jobben som blir gjort. Vi er den fjerde største helse- profesjonen i landet. Reagerer på master Vernepleierforbundet har vært aktiv og engasjert med hensyn til vår plass som vernepleiere i psy- kiatrien. Vi mener at vi som pro- fesjon har viktige helsefaglige bidrag i en sektor som har hatt tradisjon for å tenke medisine- ring snarere enn miljøbehand- ling. Det oppleves derfor som et paradoks når regjerningen fore- slår en «somatisk master» som skal være åpen kun for sykeplei- ere, men har fokus på tverrfaglig- het. Dette har vi reagert på. Det kan fremstå som en profesjons- kamp, men det er først og fremst tjenestemottakerne som vil være taperne ompsykiske helsetjenester får et enda mer medisinsk preg. Hvorfor er vi så opptatt av dette med videreutdanning innen rus og psykisk helse? Det handler om våre medlemmers mulighet til karriere, men viktigst er kvali­ teten og helheten i tilbudet til våre tjenestemottakere. Jeg har i vår vært så heldig og få være sensor for eksamener i vernepleierutdanningen. En av de viktige temaene de ferske verne- pleierstudentene skrev om var «brobyggerrollen» der vi skal bygge broer mellom tjenestemot- taker, pårørende, andre fagperso- ner og profesjoner. Dette er en rolle vi kjenner oss igjen i, og som vi må ta på alvor. Veileder utsatt Vernepleierforbundet har plan- lagt en konferanse med den nye veilederen for kvalitet i tjen­ ester til utviklingshemmede som hovedtema. Denne veilederen er nå utsatt på grunn av tiden vi er inne i. Dette gjør at vi også ut­ setter konferansen til nærmere jul eller over nyttår. Følg med på vår hjemmeside eller facebook- side for videre informasjon. Vi fortjener en sommer med godt vær og mange gode opp­ levelser etter en annerledes og krevende vår. Vi ønsker alle med- lemmer og lesere en flott sommer. Anerkjennelse som fortjent i koronatider Nestleder Stian Tønnessen Stoennessen@yahoo.com Styremedlemmer Mari Bjørnstad Roer mariroer@hotmail.no Kristin Helene Lyngmo Wiken kristin.wiken@harstad.kommune.no Oliver Hoksrød oliverhoksrod@outlook.som FRA LEDEREN Finn oss på Facebook Vernepleierforbundet i Delta Bjørn Harald Iversen bjorn.harald.iversen@vtfk.no I den siste tiden har helsearbeidere blitt våre helter i samfunnet. Den statusen soldater hadde som helter tidligere har blitt overført til helsearbeidere under den pågående pandemien.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy