Vernepleieren 1-2020

& KORT GODT NR 1 - 2019 VERNEPLEIERN 5 Utviklingshemming og sårbarhet for psykiske lidelser NAKU har på sine nettsider oppsummert forskning om utviklingshemming og psyk­ iske lidelser. Nasjonale og internasjonale studier tyder på at personer med utvik­ lingshemming er mer utsatt for å utvikle psykiske lidelser enn befolkningen gene- relt. I artikkelen, som heter «Psykisk helse: Forskning», kan man lese om forekomst av psykiske lidelser, om faglige og organisa- toriske utfordringer og om oppfølging og behandling av personer med utviklings- hemming og psykiske lidelser. E-LÆRINGSKURS: Lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark (USHT) har utviklet et e-læringskurs om lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming. Prinsippene i lindrende omsorg og behandling, også kalt palliativ behandling, innebærer mer enn kartlegging av symptomer og plager og hvordan lindre disse. Det er også viktig at man informerer, gir støtte og annerkjennelse, følger opp og sikrer god kommunikasjon mellom alle involverte (personen med utviklingshemning, pårørende, nærpersoner og helsepersonell). Det å utøve lindrende omsorg er krevende, og de ansatte trenger ofte kompetanseheving for å sikre at alle får gode nok helse- og omsorgstjenester. Målet med kurset er at både faglært og ufaglært helsepersonell som jobber innen tjenesten for mennesker med utviklingshemming skal få økt sin kompetanse innen lindrende omsorg og behandling. Kursets innhold Kurset som går over seks moduler, inneholder grunnleggende informasjon om hva lindrende omsorg og behandling er, og hvordan den kan gis. Det kan tas individuelt, men også gjerne i gruppe, eks­ empelvis i forbindelse med intern opplæring og veiledningsmøter. Tidsbruk er estimert til 4-5 timer sammenlagt. E-læringskurset er tilgjengelig for kommunalt ansatte på KS læring. Er du ikke ansatt i en kommune som har tilgang til KS læring, kan du logge inn som gjestebruker. Kilde: Aldringoghelse.no Norsk atferdsanalytisk forening i koronakrise Foreningen som hovedsakelig lever av inntekter fra seminarvirksomhet, risikerer konkurs i løpet av kommende vinter. Årets seminar måtte avlyses på grunn av koronaepidemien. Utsettelsen innebærer at alle inntekter inntil videre er tapt. Tidsskrifter kan ikke utgis, og nye konferanser kan ikke arrangeres dersom foreningen ikke får inn penger. Styret i NAFO håper at seminaret kan arrangeres i oktober. Foreningen utgir to vitenskapelige tids- skrifter og arrangerer NAFO-seminaret årlig.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy