Vernepleieren 1-2020

4 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2020 & KORT GODT E-LÆRINGSKURS OM UNIVERSELL UTFORMING Digitaliseringsdirektoratet har kurs som gir svar på hvorfor virksomheter må jobbe med universell utfor- ming, og er en praktisk veileder i hvordan lage innhold som er tilgjengelig for alle. Kursene er gratis og finnes i en kortversjon rettet mot skribenter som varer i 30 minutter, og i en versjon som er rettet mot nettredaktører som varer i 45 minutter. Kilde: Nhf.no NY STUDIE PÅ GANG OM DOWNS OG DEMENS Personer med Downs syndrom lever lengre enn før og mange vil oppleve å få de samme aldersrelaterte plager og sykdommer som resten av befolkningen. For personer med utviklingshemning finnes det foreløpig ikke en standard prosedyre for utredning, diagnostise- ring og oppfølging ved mistanke om demens, verken i Norge eller internasjonalt. Forskningsprosjektet skal øke kunnskapen om mulige forebyggende tiltak, prosedyrer og utredingsverktøy til bruk ved mistanke, samt kartlegge kvalitet på behandling ved demens blant personer med Downs syndrom. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) er ansvarlig for studien. Datainnsam- lingen vil utføres av habiliteringstjenesten. I de fylker hvor habiliteringstjenesten deltar i studien, vil personer med Downs syndrom over 18 år, og er i kontakt med habiliteringen, bli spurt om å delta. Kilde: Aldringoghelse.no SMÅ KOMMUNER MANGLER RESSURSER TIL VELFERDSTEKNOLOGI De større kommunene har kommet lenger med å innføre velferdsteknologi enn de små, og har større nytte av å delta i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, viser forskning som Sintef har gjort i samarbeid med Nasjonalt senter for e-helseforskning. En stor utfordring i små kommuner er å ha en organisasjon som er i stand til å implementere og drifte løsningene. Kilde: Sintef Forhåndssamtaler, elektronisk livstestament og hjemmedød Disse tre tiltakene foreslår regjeringen for at helsetjenesten skal legge til rette for et best mulig tilbud ved livets slutt • Mer bruk av forhåndssamtaler for å kartlegge den enkeltes ønsker i livets sluttfase. • Gi flere eldre mulighet til å lage elektronisk livstestament. • Legge til rette for mer hjemmetid og hjemmedød. Hentet fra stortingsmeldingen om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Arbeid med nasjonal veileder utsatt Etter planen skulle Helsedirektoratet sommeren 2020 publisere en nasjonal veileder for kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. På grunn av koronaepidemien har arbeidet tatt lenger tid enn planlagt. Justert plan er å sende veilederen på ekstern høring før sommeren, med frist til 1. oktober, og ferdigstille før jul 2020, i følge Helsedirektoratet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy