Vernepleieren 1-2020

30 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2020 DETTE HAR SKJEDD I VERNEPLEIERFORBUNDET Tirsdag 25.februar startet Delta i Ålesund, med hovedtillitsvalgt Hanne Tonning i spissen, opp nettverk for vernepleier i Ålesund og omegn. Det ble invitert bredt ut til vernepleiere i kommunen og nabokommunene, uavhengig av organisasjonstilhørighet. Her var det åpent for alle, med faget i sentrum. Leder i Vernepleier- forbundet Bjørn Harald Iversen var invitert og orienterte litt om faglig fokus, og organisa- sjonen. Samarbeidsavtale med Medlearn Vernepleierforbundet har inngått samarbeids- avtale med Medlearn for å lage en fagskoleut- danning rettet mot helsefagarbeidere i miljø- arbeid. Fagskoleutdanningen, som ennå ikke har fått et navn, vil ha sterkt fokus på målrettet miljøarbeid. Målet er at den skal være tilgjengelig som deltidsstudium for helse- fagarbeidere fra høsten 2021, og gi 60 studiepoeng over to år. Leder i Vernepleierforbundet, Bjørn Harald Iversen ser behov for økt kompetanse blant helsefagarbeidere. - I kommunene er kompetansenivået innenfor tjenester gitt til personer med utviklingshemming skremmende lavt. De siste tallene viser at om lag 16 prosent av tjenesteyterne er vernepleiere. Det betyr at vi må ha flere tanker i hodet på en gang. Vi må tenke annerledes enn kun økning av antall vernepleiere, sier Iversen. - Vi skal bidra med å utvikle et tilbud som treffer riktig. Dette vil bidra til at våre vernepleiere får kolleger og medarbeidere som får økt sin kompetanse innenfor våre fagfelt. Fra venstre: Leder for Helsefagarbeidere i Delta, Jette Dyrnes, leder for Vernepleierforbundet i Delta, Bjørn Harald Iversen og fagansvarlig for helsefag ved Med- learn, Kathrine Nielsen. Foto: Odd Sverre Aasbø Nytt temahefte om å jobbe med personer som har utviklingshemming Vernepleierforbundet har samarbeidet med Helse- fagarbeidere i Delta om å lage et temahefte beregnet på helsefagelever ved videregående skoler som lurer på hva det vil si å jobbe med miljøarbeid. Heftet kan bestilles i enkelteksemplar eller som klassesett fra forbundets nettsider. Helse fagarbeideren MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING TEMAHEFTE JOBBEN SOM MILJØARBEIDER p107428_temahefte__2020.indd 1 23.04.2020 08:35

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy