Vernepleieren 1-2020

NR 1 - 2020 VERNEPLEIEREN 29 FAGLIGE SMAKEBITER FINN BOKEN HER Atferdsanalytisk miljøbehandling https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/ Sosial-og-helsefag/Vernepleie/ Atferdsanalytisk-miljoebehandling Atferdsanalytisk miljøbehandling Struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester Av Kjetil Viken, utgitt 2018 Foto: Gyldendal HVEM ER DU SOM ANMELDER BOKEN? Jeg er Kjetil Viken, og jobber som lærer ved vernepleierut- danningen på Lillehammer (Høgskolen i Innlandet). Jeg er utdannet vernepleier med en del tillegg av pedagogiske fag, har en master i atferdsanalyse fra University of North Texas, og har nylig kvalifisert meg til førstelektor i vernepleierfag. Min yrkeserfaring strekker seg fra arbeid i bolig for mennesker med utviklingshemming, skole for barn med autisme og utviklingshemminger, psykiatri, organisasjonsveiledning, videre- gående skole, private bo- og habiliteringstjenester og vei- ledning av fagtjenester – til ut- danning av vernepleiere ved Lillehammer, og fagrådgivning i Ecura bo og habilitering i dag. Mine faglige interesser er rettet mot fag og kvalitet i tjenester til mennesker med omsorgsbehov, til pedagogikk, undervisning og forskning innenfor helse- og omsorgs­ tjenester. Jeg er veldig opptatt av at viktige tjenester som det vi holder på med skal være av god kvalitet. Jeg underviser og presenterer mye rundt denne tematikken. I 2018 gav jeg ut boka «Atferdsanalytisk miljøbehand- ling –» på Gyldendal forlag. HVEM HÅPER DU AT SKAL LESE BOKEN? Boken egner seg for alle som leverer helse- og omsorgstjen­ ester. Jeg vil gjerne at den leses av studenter som skal jobbe med dette, og av fagfolk i feltet som er opptatt av de skal gjøre en strukturert og god jobb for sine tjenestemottakere. HVORFOR ER DENNE BOKEN VIKTIG? Den er viktig fordi den har fokus på at tilrettelagte tjenester handler om mye mer enn skjønn og gode hensikter. Godt faglig arbeid varierer fra å være lettbeint og impulsivt, til å være strukturert og nøye planlagt. Det siste er mer krevende enn det første, og det er det boka og begrepet miljøbehandling handler om. Hvordan man kan gå fram for å sikre kvalitet i alt fra kartlegging og analyse, til planer og gjennomføring av til- taksarbeid. Et eget kapittel er viet til behandlingsintegritet som jeg mener et viktig prinsipp når vi skal jobbe med noe så viktig som andres mestring og velvære. Det handler om at man følger de planene man går inn for. Det høres kanskje banalt og enkelt ut, men min erfaring er at det er i mange til- feller er et gap mellom gode intensjoner og faktisk gjen- nomføring. Videre er jeg i boka opptatt av at bruken av variert beslut- ningsstøtte er grunnleggende viktig for at man skal ta gode avgjørelser når man manøvre- rer i krevende faglig terreng. Vernepleiere og andre helse- og omsorgsarbeider trenger bred kartleggingskompetanse for å forstå og fatte gode be- slutninger om noe så uover- siktlig som et menneskes hver- dagsliv.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy