Vernepleieren 1-2020

NR 1 - 2020 VERNEPLEIEREN 23 MIN MENING «Det snakkes så fint om tverrfaglighet, likevel virker det som det er nettopp tverrfaglighet som blir nedprioritert» Bjørn Harald Iversen Ønsker du å uttrykke din mening i Vernepleieren? Vi hører gjerne fra deg om du har noe på hjertet. Send en e-post til ann.beate@grasdalen.no Leder for helsesykepleierne i Norsk Sykepleierforbund, Ann Karin Swang er kjent med at hun siteres i debattinnlegget. «Vi håper at flere vernepleiere og sykepleiere, regjeringen og utdanningsmyndigheter tar del i denne debatten» med ulike/sammensatte utfordr­ inger innen rus, psykiatri, utvik­ lingshemning og autismespekt­ eret. Dette fokuset gjør at vi kan bidra til å tidlig synliggjøre barn og unges behov for ekstra støtte og hjelp. Samtidig hevder også regjer­ ingen at sosialfaglig kompetanse i helse- og sosialsektoren er viktig for å sikre tverrfaglig bredde, og for å kunne bistå tjenestemot­ taker og pårørende i sosiale ut- fordringer knyttet til funksjons- hemming, rus og psykisk helse. Så hva er det da som gjør at vi får stopp i døra og adgangsnekt til en videreutdanning som passer så godt med vår yrkesbeskrivelse og faglige kompetanse? Vi finner det vanskelig å finne noe godt svar på dette spørsmå- let. Vi er bekymret for at profe- sjonskampen vi mener NSF bedriver setter en stopper for andre profesjoners adgang, og dermed forringes også kvalitet, tverrfaglighet og for ikke å snakke om tjenestemottakerens beste. Vi vil minne på at det tross alt er tjenestemottakers behov og interesser som bør være i hoved- fokus. Selv om regjeringen hevder at det ønskes mer tverrfaglighet i helse- og sosialsektoren, for­ bauses vi virkelig over at det nå tilrettelegges for enda en profe- sjonsspesifikk videreutdanning der det igjen er sykepleiere som har trukket det lengste strået. Regjeringen utvikler nå en ny masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid fra høsten av, servert på sølvfat, kun for sykepleiere. Nok en gang spør vi oss, hva med tverrfagligheten? Hvorfor skal progresjon for noen, stenge mulighet for andre profesjoner? Iversen mener det hele er et paradoks. Det snakkes så fint om tverrfaglighet, likevel virker det som det er nettopp tverrfaglighet som blir nedprioritert. I siste instans er det tjenestemottakerne som taper på dette! Hittil har det ikke vært endring i opptakskrav på helsesykepleierutdanningen. Vi krever nå en realitetsbehand- ling, vedrørende helsesykepleier- utdanningen, samt det nye for- slaget om masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid, hos de ulike utdanningsinstitusjon­ ene og i direktoratet! Vi håper at flere vernepleiere og sykepleiere, regjeringen og utdanningsmyndigheter tar del i denne debatten!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy