Vernepleieren 1-2020

22 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2020 Hvorfor kvalifiserer ikke en bachelor i vernepleie til å kunne spesialisere seg til helsesyke­ pleier? Slik det er i dag er det kun sykepleiere som har mulighet til å bli helsesykepleier. Ønskes det ikke mer sosialfaglig kunnskap inn i skolen og helsestasjonene? Vi vernepleierstudenter stiller oss disse spørsmålene, da vi har oppdaget at veien for å bli helse- sykepleier er helt lukket for oss. Temaet har vært debattert ved noen anledninger de siste årene, men vi ønsker nå å blåse liv i debatten igjen. Vernepleierens profesjon er beskrevet som innehaver av en integrert kompetanse, der helse- og sosialfaglig kompetanse ut­ fyller hverandre. Så hva er da argumentene for at vernepleiere ikke er kvalifisert? Over et zoom møte forteller Bjørn Harald Iversen, forbundsleder i Verne- pleierforbundet, at det finnes det ingen gode svar, men argumentet som blir brukt er at vernepleiere har mindre anatomi og sykdoms- lære. Vi har også vært i kontakt med leder for helsesykepleierne i Norsk Sykepleierforbund, Ann Karin Swang, som gir følgende begrunnelse: «Det vi som fag- gruppe tenker er at nettopp det at vi er i sykepleiere i bunn, er veldig viktig for vår spesialut­ danning». Hun sier videre: «Helse- sykepleiere har mange lovpålagte oppgaver der det er viktig med grunnutdanning i sykepleie. Det har vi sett eksempel på nå med tanke på smittevernarbeidet i kommunene. Det er vårt ansvar. Det er mange slike eksempler med tanke på alle de helseunder- søkelsene vi gjør i alle aldre». Profesjonsproteksjonistisk holdning Dette virker som en tydelig pro- fesjonsproteksjonistisk holdning. En mer løsningsorientert til­ nærming ville være å se på hva som eventuelt skulle til for å kompensere eventuelle mangler både for sykepleiere og verne- pleiere. Helsesykepleierrollen handler om mer enn somatikk, og derfor tør vi å påstå at vernepleiere vil strekke til der sykepleiere ikke vil, og omvendt. Det er dette som er så flott med tverrfaglighet. Vernepleierutdanningen har et større fokus rettet mot det sosial- faglige, noe vi mener er helt nød- vendig i en stilling som helse­ sykepleier. Dette innebærer blant annet miljøterapi, rela- sjonsbygging, den gode samtalen og tilrettelegging for personer MIN MENING «Stesøster» i helsefag-familien? Tverrfaglighet er det nye honnørordet, men i helse- og sosialfaglige tjenester til unge og deres foresatte på skole og helsestasjon, har fortsatt sykepleiere monopol. Hvorfor nektes en bredere sosialfaglig grunnutdanning, som også er autorisert helsepersonell, tilgang til denne videreutdanningen? Stine Sætre, Anita Mahlmeister Nystrand, Sara El-Khatib, Thea Sofie Henriksen og Malin Jeanette Bredholt, vernepleierstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge. Stine Sætre Anita Mahlmeister Sara El-Khatib Thea Sofie Henriksen Malin Jeanette Bredholt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy