Vernepleieren 1-2020

NR 1 - 2020 VERNEPLEIEREN 21 LÆR MER Boken God mat for kropp og helse legger vekt på den brede kompe- tansen som kreves for å lykkes i ernæringsarbeidet for mennesker med utviklingshemming, med kunnskap om ernæring og helse, diettbehandling, motivasjon og systematikk i arbeidet. Boken drøfter også regler og lover som regulerer arbeidet med å fremme god helse. Et eget kapittel har med ulike eksempler fra praksis- feltet. Hensikten med boken er å bidra til økt kvalitet i ernærings- arbeidet for personer med ut­ viklingshemming. NAKUs kunnskapsbank på internett har flere artikler om ernæring og helse for personer med utviklingshemming. i matlagingen Unge Kokker er en ideell organisasjon med ti års er- faring i å formidle matkunn- skap og folkehelse. De tilbyr tilrettelagte kokkekurs med profesjonelle kokker. De har blant annet samar- beid med barnevern og asylmottak. I de siste to årene har de dessuten jobbet med personer med utviklingshemminger. ernæring og personer med ut­ viklingshemminger, men det er i ferd med å endre seg, erfarer Ellen. Hun kan anbefale boken God mat for kropp og helse som ble utgitt i 2019. Samme rett til behandling Personer med funksjons­ hemminger har akkurat den samme retten som alle andre til behandlingstilbud. Ellen har hørt om brukere som har fått av- slag på behandling med begrun- nelse i diagnosen, og påpeker at det ikke er lov. - Her hos oss på fedmepoli­ klinikken så tar vi nå inn perso- ner med utviklingshemminger, men vi har lite erfaring med det. hånd og veiledning når det trengs. Oppskriftene på kurset er enkle, og alt skal være smakfullt og rime- lig, informerer Gita Aspen som driver Unge Kokker. Hun har ennå ikke opplevd å være på et kurs der ikke alle kan delta med noe. En som ikke kan kutte, kan kanskje klare å sage med en ergonomisk tilpasset kniv. Manglende syn er heller ingen hindring med litt tilrettelegging. - Når jeg ser mestringsopplev­ elsen personene har, hvor glad de blir over å delta i matlagingen, så tenker jeg at her er et stort poten- sial, sier hun entusiastisk, og ønsker å bidra til at flere får gode matvaner og bedre helse. Populære retter er suppe laget fra bunnen av, ulike smoothies, wraps med fisk og grønnsaker, og såkalt hybelpizza som er fullkorns­ tortilla med ketchup eller pesto, grønnsaker, skinke og ost som puttes i ovnen. Brukerne skal opp- leve høy mestring med å lage ma- ten, og glede seg over å spise noe som er selvlaget. Da åpner man gjerne opp for å prøve nye ting. - Det handler om at når man er i kontakt med grønnsakene, det taktile, lukter på dem og smaker, så skaper det interesse. Særlig kan det være nyttig å lære å lage mat samtidig som man flytter hjemmefra og inn i bolig, for å bidra til å etablere gode vaner, og forhindre at godteri, grandiosa og brus blir referansene for «kosemat». UNGE KOKKER HAR MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE KURS DER DET ER BEHOV. KONTAKT GITA ASPEN: GITA@UNGEKOKKER.NO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy