Vernepleieren 1-2020

14 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2020 Styrmannsvegen omsorgsbolig er for voksne og eldre mennesker med ulike former for utviklings- hemming. Ikke bare i befolk­ ningen generelt, men også i denne gruppen har levealderen økt, selv om kroppen kan eldes raskere for mennesker med psykisk ut­ viklingshemming. Økt kunnskap gir flere behandlingsmuligheter Personer med Downs, for eks­ empel, har oftere hjertesykdom. Med økt kunnskap om diagnosti- sering og behandling kan det gis bedre behandling, som å få operert inn en pacemaker. - Jeg opplever at det forskes mer på helsen til personer med utviklingshemming. Økt kunn- skap gir oss mulighet til å sette i gang faglige og gode tiltak tidlig­ ere, sier Mannes. Som fagansvarlig vernepleier er det jobben hennes å sørge for at det faglige tilbudet er opp­ datert, og at gjeldende regelverk og lover blir fulgt. - Det er viktig at vi er faglig kompetente, og kan begrunne faglig alt det vi gjør, sier Mannes. Får god bruk for utdanningen Hun har fått stipend fra Delta for å ta en master i kunnskapsbasert praksis i helsefag ved Høyskolen Vestlandet (HVL). Studiet skal hun ta på deltid over fire år. Når vi snakker med henne er hun i gang med hjemmeeksamen. Stipendpengene har gått til å dekke bøker, materiell og reiseut- gifter fram og tilbake til studie­ stedet ved avdeling Kronstad i Ber- gen. Hun regner med å få god bruk for videreutdanningen i jobben. - Jeg har mulighet til å sette i gang store endringer i mennes- kers liv. Hvis jeg bidrar til en stor endring i brukerens liv, er det viktig at jeg sitter på oppdatert kunnskap om hvordan tiltakene vil fungere, sier Mannes. Ble anbefalt å søke stipend Mannes berømmer sin tillitsvalgte i Haugesund, Elling Allendes, for Henriette tar masterutdanning med støtte fra Delta Henriette Louise Mannes (36) er fagansvarlig vernepleier i Styrmannsvegen omsorgsbolig i Haugesund, og i gang med videreutdanning kunnskapsbasert praksis i helsefag. Tekst: Siv M. Bjelland «Jeg bidrar til store endringer i brukerens liv, det viktig at jeg har kunnskaper om hvordan tiltakene vil fungere.»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy