Vernepleieren 1-2020

NR 1 - 2020 VERNEPLEIEREN 13 Vi har ikke tilfeldigvis kommet tusen vernepleiere inn i skolen. Det er fordi mange skoleledere har sett den kompetansen vi tilfører, og derfor vil ha verne- pleiernes bidrag til sin skole. Vi bidrar særlig inn i det spesial- pedagogiske arbeidet, men kan også arbeide med skole- miljøet og ved elevtjenester på skoler. Vi hører fra medlemmer at arbeidsfoldene er svært ulike. Noen opplever at det blir brukt/ behandlet som assistenter, mens andre på en selvfølgelig måte er regnet som undervis- ningspersonell for elever og grupper av elever, med de opp- gaver, ansvar og rammer det fører med seg. Vi nærmer oss 20.000 verne- pleiere, at en del av disse har sin plass i skole, mener Verne- pleierforbundet er riktig. Det forplikter oss til å gjøre en jobb for disse vernepleierne. Vi må jobbe langs flere spor. Vi må gjennom Delta være i dialog med KS om arbeids­ forhold for vernepleiere i skole. Vi må synliggjøre at kompe­ tansen som vernepleiere besitter er et viktig bidrag til det spesial­ pedagogiske arbeidet i skolen. Vi må hjelpe våre tillitsvalgte ute i kommuner og fylkes­ kommuner til å se, sammen med vernepleiere som jobber i skolen, hva som er riktige rammer, avlønning og arbeids- oppgaver. SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE Vernepleierforbudet jobber sam­ men med forhandlingsavd­ elingen i Delta med å utarbeide en type sjekkliste for tillitsvalgte. Dette for at det skal være enklere for dem å hjelpe våre medlemmer som jobber i skole. Til sist er det viktig at vi som forbund kan gi gode råd til våre medlemmer som ønsker å ta utdanning. Det er noen som er lure å ta om man ønsker seg en karriere i skolen. Vernepleierut- danningen er den beste grunn- muren, men det er som alle andre grunnutdanninger lurt og lærerikt å bygge videre – enten med realkompetanse eller med en kombinasjon av formell kompetanse og realkompe­ tanse. Vi mener at skolen trenger vernepleieren, og at verneplei- eren er i ferd med å finne sin rettmessige plass i skolen. I overkant av tusen vernepleiere (vpl) jobber i undervisning i kommunal sektor. Vikarer er ikke iberegnet. De har følgende stillingstitler: - Vernepleier (rundt 400 vpl) - Miljøterapeut (185 vpl) - Miljøveileder (75 vpl) - Undervisningsstilling* (150 vpl) Resten jobber andre stillinger, som konsulent, assistent, sekretær, rektor, leder, rådgiver, saksbehandler og inspektør. Kilde: KS * Som lærer, adjunkt eller uten godkjent lærerutdanning Vernepleieren er i ferd med å finne sin rettmessige plass i skolen KS informerer om at det er over tusen vernepleiere i skole i dag. Det er en klar anerkjennelse på at vårt fag trengs i skolen. Tekst: Steinar Vikholt, styremedlem i Vernepleierforbundet Steinar Vikholt «Vi mener at skolen trenger vernepleieren, og at vernepleieren er i ferd med å finne sin rettmessige plass i skolen»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy