Vernepleieren 1-2020

12 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2020 Vi vet det er flere vernepleiere som jobber i skoleverket, hvor de kan bekle forskjellige roller og funksjoner. Men verneplei- ere vil i utgangspunktet ikke bli klassifisert som undervisnings- personell. Det har noen konse- kvenser, og det er greit å bli kjent med forskjellene i avtale- verket når det gjelder planleg- ging/tilrettelegging for stillinger som ikke er undervisningsper- sonell (med planleggingstid her mener vi ikke felles årlig plan- leggingstid på skolen). TO SÆRAVTALER Det er to særavtaler som sier noe om dette i kommunene/ fylkeskommunene, avhengig av hvilken stilling du er ansatt i: SFS 2213 gjelder for deg som er ansatt i en undervisnings­ stilling i grunnskolen, videre­ gående opplæring eller voksenopplæring. Det er de stillingene som vi normalt bare omtaler som lærere. Er du ikke ansatt i en undervisningsstilling er det SFS 2201 som gjelder. ANDRE STILLINGSBETEGNELSER - 6572 Assistent - 7517 Fagarbeider - 6675 Miljøterapeut - 6884 Miljøveileder/-konsulent - 6455 Vernepleier RAMMER FOR PLANLEGGINGSTID SFS 2213 gir en rekke rammer på undervisningstimer for for- skjellige fag, bunden og ubun- den tid, osv. Den gir derfor også direkte eller indirekte rammer på planleggingstid. I SFS 2201 er det derimot ikke tallfestet rammer for plan- leggingstid for det øvrige per- sonalet i skolen. Dette står i 3.3.3: - Personalet i elevrettet arbeid skal gi nødvendig tid til plan- legging/tilrettelegging. - Den ordinære arbeidstid skal omfatte både planlegging/til- rettelegging og direkte arbeid med eleven(e) Det er viktig å være oppmerk- som på at selv om det ikke er tallfestet, så skal det være nød- vendig tid til planlegging og til- rettelegging. Får du ikke nød- vendig tid, er heller ikke vilkåret i avtalen oppfylt. Hva som ligger i nødvendig tid er det derimot vanskelig å gi fasit på. Planleggingstid må anses som rimelig opp mot det som skal produseres eller for- beredes. Nødvendig tid i et til- felle er ikke alltid nødvendig og rimelig i et annet. Det må vur- deres konkret, noe som ikke er lett å gjøre på alene. For å få et nyansert syn på det kan det være lurt å diskutere med kolleger eller tillitsvalgt. Slike diskusjoner kan det være nyttig å ha jevnlig. HVA KAN DU GJØRE? Får du ikke nødvendig tid til planlegging bør du ta det opp med arbeidsgiver, eventuelt også med støtte fra tillitsvalgt. På forhånd bør du ha forberedt noen tanker om det som skal planlegges, og hva du anser som nødvendig tid. Det kan være lurt å bruke eksempler på det som er gitt tidligere, men det viktigste er å argumentere ut fra det du skal gjøre i dette tilfellet. Hvis dere ikke finner en god løsning bør du melde fra om det. Tilbakemeldinger om konkrete forhold vektlegges når særavtalene reforhandles. Du gir tilbakemelding ved å kontakte din tillitsvalgt. Planleggingstid i skolen Vernepleiere blir i utgangspunktet ikke klassifisert som undervisningspersonell i skolen. Det har noen konsekvenser som det er verdt å kjenne til om du jobber i skolen, eller planlegger å søke stilling. Tekst: Simen Bjerke, rådgiver i Deltas forhandlingsseksjon SFS 2201 – Særavtale om barnehager, skole og sfo SFS 2213 – Undervisnings­ personalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring *Oslo Kommune er eget tariffområde og har egne avtaler.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy