Vernepleieren 1-2020

NR 1 - 2020 VERNEPLEIEREN 11 I avdelingen hvor Jørgen og Else jobber, har hver elev et team på tre-fire rundt seg. Pedagogene har det pedagogiske ansvaret og leder teamet. Selv om Else er vernepleier, har hun fått tillatelse til å ha det pedagogiske ansvaret for én elev dette skoleåret. Det trives hun godt med. Hun liker å veilede teamet – Jeg trives godt med å veilede de andre i teamet. Vi verne­ pleiere er vant til tenke tverr­ faglig og å samarbeide, sier hun. Flere jobber i skolen Stadig flere skoler ansetter verne­ pleiere. Her jobber de med elever med ulike funksjonsvariasjoner, men det er også blitt mer vanlig å ansette vernepleiere som miljø- arbeidere. Vernepleierforbundet i Delta jobber for at skolesektoren skal få øynene opp for vernepleiernes spesialkompetanse. – Det er på tide å anerkjenne vernepleieres innsats i skolen. Alle yrkesgrupper og profesjoner må jobbe sammen. Fagene og profesjonene må utfylle hver­ andre, sier leder Bjørn Harald Iversen i Vernepleierforbundet i Delta. Vernepleierforbundet mener at det må bli lovlig for verne­ pleiere å undervise. – Når mange skoler fore­ trekker vernepleiere til spesial- undervisning, bør loven endres slik at dette blir lovlig. Verneplei- ere har nødvendig kunnskap som kan fremme god læring. Sam­ tidig tilfører vernepleiere skolen kompetanse som mange lærere ikke har, sier Iversen. Fem gode grunner til å ansette verne- pleiere i skolen • Vi kan jobbe målrettet med miljøarbeid og identifisere miljøfaktorer som fremmer opplæring og utvikling • Vi kan kartlegge og ana- lysere årsaker til elevers utfordringer, og tilrette- legger omgivelsene for positiv læring. • Vi har kompetanse om alternativ og suppler­ ende kommunikasjon, velferdsteknologi og hjelpemidler • Vi kan forebygge bruk av makt og tvang • Vi er autorisert helse- personell «Vi vernepleiere er vant til tenke tverrfaglig og å samarbeide» Else Sjøblom Robbestad På den forsterkede avdelingen jobber både spesialpedagoger, vernepleiere, barnevernspedagoger, lærere, barne- og ung- domsarbeidere og assistenter

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy