Vernepleieren 1-2019

Dette er første utgave av «Verne- pleieren», og mange av oss er spent på hvordan dette bladet blir mottatt både av våre med- lemmer, og av fagmiljøet rundt oss. Mange kan kanskje tenke at det er bakstreversk å utgi et blad i papirversjon. Vi har likevel valgt å satse på et fagblad for ver- nepleiere. Dette fordi vi mener vernepleierne trenger et eget blad. Når du leser dette bladet så hå- per vi du opplever å finne noe du er interessert i som fagperson. I dette første nummeret har vi fo- kus på noen av de områdene Ver- nepleierforbundet jobber med. Ny veileder for utviklingshem- mede Det skjer mye innenfor eget fag, og vi prøver å skrive noe om det vi opplever som vesentlig og interessant. I 2020 får vi nye ret- ningslinjer for vernepleierutdan- ningen. Vi har levert inn vårt hø- ringssvar i høst, og er spente på resultatet som vi kommer til å bli mer kjent med i løpet av våren. Videre er vi med i referansegrup- pen for ny veileder for utviklings- hemmede. Dette skal bli en veile- der kommunene må forholde seg til hva gjelder tilbud og kvaliteten på tilbudet til utviklingshemme- de. Dette er viktige dokumenter for mange vernepleieres yrkesut- øvelse. Vernepleierforbundet er et re- lativt nytt forbund – for verne- pleiere, og med vernepleiere – og vi har fokus på vår egen profe- sjon. Det håper vi også at du som leser opplever i dette bladet. Vi er opptatt av formidle vårt per- spektiv på ulike tema. Dette bla- det er en start og et prøveprosjekt der vi ønsker dine tilbakemeldin- ger som leser av bladet. Vi har som mål å komme ut to ganger i året – heller to ganger i året med stoff som oppleves som relevant og nyttig, enn flere blad som ikke treffer. Vi er opptatt å få tilbakemel- dinger på denne utgaven slik at vi treffer bedre og utvikler oss med vernepleierne og faget. God lesning Mange kan kanskje tenke at det er bakstreversk å utgi et blad i papirversjon. Vernepleierforbundet er et relativt nytt forbund – for vernepleiere, og med vernepleiere – og vi har fokus på vår egen profesjon. Det håper vi også at du som leser opplever i dette bladet. Nestleder Stian Tønnessen Stoennessen@yahoo.com Styremedlemmer Mari Bjørnstad Roer mariroer@hotmail.no Kristin Helene Lyngmo Wiken kristin.wiken@harstad.kommune.no FRA LEDEREN Finn oss på Facebook Vernepleierforbundet i Delta NR 1 - 2019 VERNEPLEIERN 5 Bjørn Harald Iversen bjoernharai@vfk.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy