Vernepleieren 1-2019

26 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2019 Safari er utdannet vernepleier fra Universitetet i Agder. Han har master i folkevitenskap fra samme universitet. (MsPH, UiA alumni) Master oppgaven hans handlet om betydningen regel- messige organiserte aktiviteter, som fotball, kan ha for inklude- ring og opplevelse av god psykisk helse. Chris er arbeids- leder/fagkoordinator på Foss- heim, Avdeling Aktiv hverdag. Fredsprisen 2018 går til Dr. Denis Mukwege fra Kongo. Chris Safari har møtt han og be- søkt sykehuset der han jobber. Hvordan seksualiserte vold brukes som krigføring er et aktuelt og viktig tema. Å få høre om det fra noen med nær kjenn- skap til arbeidet Dr Mukwege gjør, var gripende. Det var satt av tid til å snakke sammen. Denne kvelden be- kreftet et ønske fra vernepleier, kanskje spesielt miljøterapeuter, å møte kolleger fra forskjellige arbeidssteder, for å utveksle erfaringer og få faglig påfyll. Deltakelse på eksterne kurs og konferanse kan for noen opp­ leves som umulig. Neste Vernepleierkafe bli i Moss 6. februar 2019. Tema er Vernepleiernes utfordringer og innleder til teamet blir Lars Rune Halvorsen, førstelektor/assist professor ved Høgskolen i Østfold. VELKOMMEN DETTE HAR SKJEDD I VERNEPLEIERFORBUNDET Student- prosjekt Aktivitetskveld i Malvik kommune Tekst og foto: Andrea Krovoll Deltakere under aktivitetskveld i Malvik. Vernepleierkafe i Tønsberg 5. november 2018 var det Vernepleiercafe på CafeM i Tønsberg. Chris Safari tok turen fra Oslo og holdt et flott innlegg om atferdsanalyse i praksis og hvordan fotball­ trening kan bidra til inkludering. Tekst og foto: Trine Ellefsen Chris Safari holdt foredrag under Vernepleierkafe. Foto: privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy