Vernepleieren 1-2019

NR 1 - 2019 VERNEPLEIEREN 21 MIN MENING frustrert over alt du ikke rakk å gjøre. Du gråter litt bak rattet på vei hjem i bilen, fordi du vet at om få timer må du være tilbake på jobb igjen, der du helst ville sovet mange timer ekstra. Mest av alt handler dette å jobbe tett på andre mennesker om å ta imot det de lærer deg, og ta det med deg videre i livet. Vi blir ikke alle evig i turnuslivet. Noen av oss går videre i andre jobber. Men vi glemmer ikke hverdagen og øyeblikkene som ble delt tett i flere år. Noen av oss vil alltid bære med oss all lærdommen og bruke det for­ nuftig videre. Trenger felles arena Mest av alt handler det å være vernepleier om at vi alle havner på ulike steder der vi behøves. Vi går alle ut ferdig utdannet klar til å gjøre en forskjell. Vi møter ulike utfordringer på vår vei, og vi håndterer alle utfordringer på hver vår måte. Vi er i mindretall til for eksempel sykepleierne, og vi er mer spredt ut. Noen hver for seg, og noen mer samlet. Det viktige er at vi ikke sitter alene om det vi tenker på i arbeids­ hverdagen, men at vi møtes på felles arena, henter kunnskap fra hverandre, og utfyller hverandre. Samlet er vi en stor ressurs. Vi er bredt utdannet, vi er trygg på faget vårt, og vi vet hva vi er gode på. Vi blir spredt ut etter endt utdannelse, men vi bunner fra den samme stoltheten. Vi er glad vi valgte vernepleie- utdannelsen, og mange av oss ville gjort det samme på nytt om vi fikk sjansen. ICD-11 er klar, men skal ikke tas i bruk ennå En ny versjon av ICD er publisert for at medlems­ landene i WHO skal forberede seg på innføring. Det er første gang på over 20 år at den internasjonale klassi­ fikasjonen av sykdommer blir oppdatert. ICD-11 innebærer endringer i psykiske diagnoser. Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, kalt ICD utgis av verdens helseorganisasjon (WHO). I fjor sommer ble den nye versjonen internasjonalt presentert for første gang, men ICD-11 skal ennå ikke tas i bruk, i følge Direktoratet for e-helse. Foreløpig er det uklart når innføringen vil starte. Her er noen av de viktigste endringene som kommer med ICD-11 Personlighetsforstyrrelser vil i framtiden bli vurdert med en kontinu- erlig alvorlighetsskala basert på personlighetstrekk. Undergruppene er fjernet og erstattet av alvorlighetsgrad. Forlenget sorgreaksjon blir diagnose. Den betegnes som en vedvarende og gjennomgripende sorgreaksjon og må vedvare i minst seks måneder etter tapet og klart overskride det som forventes ut fra sosiale, kulturelle eller religiøse normer. Dataspillavhengighet blir egen diagnose plassert blant impuls­ kontrollidelser, en gruppe sykdommer som også omfatter pyromani og kleptomani. Sexavhengighet har også blitt plassert blant impulskontrollidelser. Kjønnsidentitetsforstyrrelse er ikke lenger klassifisert som en psykisk lidelse, men har blitt flyttet til forstyrrelser relatert til seksualitet. PTSD-diagnosen innsnevres og har blitt supplert med en ny diagnose, complex PTSD. Kilde: Helsebiblioteket.no ICD-10 ble publisert i 1994. Overgangen fra ICD-9 til ICD-10 tok mellom fem og syv år i Norge.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy