Vernepleieren 1-2019

NR 1 - 2019 VERNEPLEIEREN 19 SÆRLIG FOR TUDENTE bedre, og du kan være med å sette lys på problemstillinger som politikerne må fokusere på. Du kan skape en forandring slik at tjenestene får høyere kvalitet, at de som kommer etter deg får en bedre utdannelse, og du kan bli den personen som ikke er redd for å ta til orde for å kjempe for det som er viktig. Jeg mener at å være verne­ pleierstudent først og fremst handler om å lære å bli det men- nesket brukerne trenger ved sin side. Både faglig, personlig og i forhold til å kunne kjempe for hva du mener er rett. Og det kan man ikke lære kun ved å sitte på lesesalen, da må man tørre å ut- fordre seg på andre arenaer også. Lykke til, og oppsøk læring på flere arenaer! Slik blir du engasjert student Norsk studentorganisasjon finner du informasjon om på utdanningsinstitusjonen sine nettsider, men du finner også en oversikt her: https://www.student.no/om-nso Norsk Studentorganisasjon (NSO) har hele tiden behov for folk til forskjellige råd og utvalg, her kan du lese mer: https://www.student.no/verv Profesjonsråd for utdanning og forskning innen vernepleie kan du lese om her: https://www.uhr.no/strategiske-enheter Trykk deg inn på «Fagstrategiske enheter» og deretter «UHR» Helse og sosial». Du kan sende inn kandidatskjema her: https://www.student.no/verv Kjersti Hatlestad ble ferdig utdannet vernepleier våren 2017, og har engasjert seg i råd og utvalg både lokalt og nasjonalt. Hun har blant annet jobbet i studentdemokratiet lokalt, og er en del av det nasjonale utvalget som har utarbeidet nye, faglige retningslinjer for vernepleier­ utdanningen (RETHOS). Her uttaler hun seg som privat­ person, og deler litt av sine erfaringer med å engasjere seg i helse- og sosialfaglige saker, i håp om at terskelen for at du skal engasjere deg kanskje blir litt mindre. «Jeg mener at å være vernepleierstudent først og fremst handler om å lære å bli det mennesket brukerne trenger ved sin side»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy