Vernepleieren 1-2019

18 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2019 Vi blir fortalt at vi i vår yrkesutøv­ else kommer til å få ansvar for å veilede kollegaer, og at vi må tørre å si det vi mener er riktig i møter, og at vi må tørre å melde ifra hvis noe kan gjøres bedre. Allikevel sitter store deler av klassen i still- het når de er dypt uenig i hva som blir sagt i en forelesning. Hvordan skal du kunne ta ordet i viktige møter, om du ikke øver på å ta ordet når du er student? Engasjer deg! Det finnes mange arenaer hvor du kan utfordre deg selv, og klasserommet er bare en av dem. Du har kanskje hørt om Norsk Studentorganisasjon eller ditt lokale studentdemokrati. Du har kanskje sett dem stå på stand, kanskje du har lest litt om dem. Hvis du er smart, så sender du dem en mail og spør hvilke ledige verv de har akkurat nå. Det kan du takke deg selv for når du er ferdig som student. Du trenger selvsagt ikke å skaffe deg et tosifret antall verv og roller (selv om det kan anbe­ fales det også!), men engasjer deg der du merker at din inter- esse ligger. Enten det er i studen- tråd, i studentparlament/student- ting, i studiekvalitetsutvalg på utdanningsinstitusjonen din, i yrkesorganisasjon eller fag- og profesjonsforbund, i profesjons- råd, eller i andre nasjonale ut- valg. Det nytter Å engasjere seg nytter. Du kan være med å gjøre utdanningen din og tjenestene til brukerne SÆRLIG FOR STUDENTER Til deg som er student På Vernepleierforbundet i Delta sitt landsmøte i februar 2017 ble det vedtatt nye vedtekter. Der frem- kommer det at studentmedlemmene i Vernepleierforbundet har egen styrerepresentant. Plassen som er forbeholdt studentene er et fullverdig styremedlem på lik linje med de andre styremedlemmene, med de samme rettigheter og plikter. Du vil bli kontaktet og fortalt mer om oppgaven som styremedlem. De som vil stille som kandidat til styrevervet i Vernepleierforbundet lager en kort presentasjon av seg selv etter en gitt mal. Presentasjon av kandidatene vil bli bekjentgjort på www.vernepleierforbundet.no ultimo mars 2019. Valget av studentmedlem til styret vil bli gjennomført som en spørreundersøkelse innen utgangen av april 2019. Vi håper på engasjerte kandidater, hilsen Vernepleierforbundet. Er du student og vil være med å påvirke? Bli studentrepresentant i Vernepleierforbundet På skolen blir vi fortalt at vi må være «advocates» for brukerne våre. At vi, gang på gang, kommer til å måtte kjempe for at våre brukere skal få det de har krav på. Samtidig opplever du som student at du kanskje ikke får det du har krav på heller. Men noen andre tar nok tak i det, eller kanskje det ikke er mulig å få til endring slik at tjenestene du får blir slik de burde være? Kjersti Hatlestad, nyutdannet vernepleier FEIL Hvem er ikke bedre til å ta tak i slike ting enn du? Du som er student, og som skal utdanne det til å bli en advocate for brukerne dine.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy