Vernepleieren 1-2019

16 VERNEPLEIERN NR 1 - 2019 - Man er nødt til å sette grenser for seg selv, for man gir ikke god omsorg om man gjør alt for den rusavhengige: gir penger, kjører hit og dit, fyller kjøleskapet med mat. Merete Almås har levd store deler av livet med en ti år yngre bror som ble rusmisbruker tidlig i tenårene. For tre år siden ble han rusfri, og det startet med at familien satte foten ned og endret atferd, men først måtte det gå hele 15 år. Nå ønsker Almås at pårørende skal få hjelp tidligere, og at hjelpeapparatet rundt rus- misbrukere skal forstå pårørendes rolle bedre. De nærmeste kan bidra til å opprettholde negative atferds- mønstre som fører til at rusmis- brukere ikke søker hjelp, eller faller tilbake til rusen etter endt behandling. På den annen side kan pårørende også være viktige katalysatorer til endring. Men mange trenger hjelp til å forstå prosessene som generer rusmis- bruket, og støtte til å stå i den tunge beslutningen om å sette ned foten og si nei neste gang han eller hun ber om penger. - Broren min var avhengig av rusmidler, men jeg var avhengig av hvordan han hadde det for å kunne leve mitt liv. Jeg forsøkte å få kontroll på hvor han var og hva han drev med for å få kontroll over mitt liv. På et livsmestringskurs for på- rørende ved sykehuset i Kristian- sand var det som om bitene plut- selig falt på plass. Hun ble fortalt om mekanismene som påvirker familier der en forelder, et barn eller et søsken er rusavhengig, og hun så sin egen livssituasjon i et helt nytt lys. Under kurset fant hun aksept for at pårørende kan ende i en situasjon der de speiler følels- ene til den avhengige. Man skam- mer seg, føler seg mislykket over at hjelp ikke nytter og blir sint. Det blir et altoppslukende, destruk- tivt mønster som verken gagner en selv eller rusmisbrukeren. Almås oppfordrer fagfolk som jobber med rusproblematikk til å lese boken for å få innblikk i hvordan det er å være pårørende. Når pårørende blir medavhengige Fra 2018 har helsepersonell plikt til å ivareta mindreårige barn som er pårørende til søsken med alvorlige helseproblemer som psykisk sykdom, rusav- hengighet eller alvorlig soma- tisk sykdom eller skade. Lov om helsepersonell § 10a Om pårørende setter klare grenser, vil rusavhengige bli mer motivert til å søke hjelp, sier medforfatteren til boken Det begynner å ligne et liv, som selv er en søster. Tekst: Ann Beate Grasdalen Hva er medavhengighet? Medavhengighet oppstår når noen forsøker å hjelpe en annen å bli rusfri, men så blir resultatet det motsatte: Man legger heller til rette for at misbruket fortsetter. Hvis du setter ditt eget liv på vent for å støtte opp om en annens liv, da er du en medavhengig. Kilde: Det begynner å ligne et liv

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy