Vernepleieren 1-2019

Marte Rønning, studerer verne- pleie på Campus Porsgrunn, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette er femte dagen hennes som praksisstudent i Åslyveien. Det er skolen som tildeler praksisplass. Flere fra Porsgrunn har vært i Åslyveien før henne. Marte tar vernepleien over fire år på deltid. - Jeg har det veldig bra her. Alt er veldig godt tilrettelagt. Jeg liker at vi har mulighet for å drive med aktiviteter med beboerne i gymsalen. Før jeg kom var jeg spent på hvordan alt kom til å fungere. Jeg var spent på vel- ferdsteknologien her. I utgangs- punktet har jeg tenkt at jeg ønsker å jobbe i psykiatrien når jeg er ferdig utdannet. Jeg trives veldig godt. Det er interessant å jobbe i bolig. Til sammen skal jeg ha åtte uker med praksis, sier Marte. Veronica Grønnbekk, studerer sykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Bakken- teigen. Hun går andre året på deltid og skal være i alt 14 dager i Åslyveien, hun vært der i en uke så langt. Veronica har valgt et emne som heter «Global Health» der de lærer om helsefremmende arbeid med fokus på innvandring og helse i verden. - Helt fantastisk å ha praksis her! Kjempespennende. De har god kommunikasjon, pasientene får helhetlig omsorg, informa- sjon gis tidlig og på en ordentlig måte. Jeg har også vært i hjemme­ sykepleien og hatt praksis, sier Veronica. - Det er vanskelig å velge hva jeg skal satse på, for jeg er veldig interessert i alt. Å bli jordmor er i tankene, men først skal jeg bli sykepleier, sier hun. Dette mener studentene Åslyveien vektlegger å ha studenter. I løpet av halvannet år har de allerede hatt fire kull. Marte og Veronica stortrives med praksisplass ved Åslyveien 1. NR 1 - 2019 VERNEPLEIERN 13 Praksiselevene i Åslyveien VERNEPLEIER- STUDENTER Vernepleierstudentene Universitetet i Sørøst- Norge (USN), Campus Porsgrunn, Institutt for helse og sosialvitenskap, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag. Praksisen dekker emne 5; praksisstudier i mål­ rettet vernepleiefaglig arbeid. Åslyveien tar imot en student om gangen. Praksisperioden er på åtte uker, og omfatter både heltids- og deltidsstud­ enter. Primært har det vært studenter som er bosatt i området rundt Sem/Tøns- berg. SYKEPLEIER- STUDENTER Sykepleierstudentene kommer fra Universitetet i Sørøst –Norge (USN) Campus Vestfold (Bakken- teigen), Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helse­ vitenskap. Studentene kommer fra både Kliniske studier i global helse for sykepleier- studenter og Studier i helsefremmende og fore- byggende arbeid. Her tar Åslyveien imot to studenter om gangen. Det er en observasjonspraksis, som varer i to uker.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy